ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.ค. 63 กิจกรรมวันภาษาไทย 2563
โดม โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
24 ก.ค. 63 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
23 ก.ค. 63 กิจกรรมวันไหว้ครู
หอประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
23 ก.ค. 63 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โดม โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์