คณะผู้บริหาร

นายประดิษฐ์ ช่วงเปีย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา