ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1025290157

รหัส Smis 8 หลัก : 25010136

รหัส Obec 6 หลัก : 290157

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : CHUMCHONBANTUNGPHO

ที่อยู่ : 707 หมู่ที่   2   บ้านทุ่งโพธิ์

ตำบล : ทุ่งโพธิ์

อำเภอ : นาดี

จังหวัด : ปราจีนบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 25220

โทรศัพท์ : 037401120

อีเมล์ : thungpho_com@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.ccbtp.ac.th

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : เขตคุณภาพนาดี 2

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ทุ่งโพธิ์

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :  27 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กม.