ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสมหญิง เพชรพันธ์
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,17:11   อ่าน 53 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรสริน วงษ์ศาคำ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,16:53   อ่าน 49 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุพิชญา เสนาพันธุ์
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,11:44   อ่าน 42 ครั้ง